Vítejte na nových stránkách                    Exekutorského úřadu Pardubice

Nejnovější aktuality:

Hybridní pošta:

Listinné stejnopisy v exekučních řízeních vedených Exekutorským úřadem 

mohou být vyhotovovány za součinnosti provozovatele poštovních služeb. 

K písemné žádosti účastníka řízení, kterému byly listinné stejnopisy 

vyhotovené za součinnosti provozovatele poštovních služeb zaslány, zašle 

soudní exekutor elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou 

v žádosti písemnost vyhotovenou v elektronické podobě, popř. ji předá 

účastníkovi řízení nebo jeho zástupci na technickém nosiči dat, který 

účastník řízení za tímto účelem spolu se žádostí předloží soudnímu exekutorovi.

20.05.2016

Dne 26.05.2016 - 30.05.2016 bude Exekutorský úřad zcela uzavřen. 
Veškerá korespondence bude vyřízena nejdříve 31.05.2016.
Děkujeme za pochopení.

13.10.2015

Exekutorský úřad Pardubice přešel na nové webové stránky v rámci zkvalitnění webových služeb, nás teď najdete na zbrusu nových stránkách na adresách: www.exek.org a www.exek.info, staré stránky na adrese www.exek.cz jsou přesměrovány na www.exek.org
Děkujeme za pochopení.

07.10.2015

Exekutorský úřad Pardubice finančně podporuje Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. klub Stonožka Ostrava.

ÚŘEDNÍ HODINY:

 

Pondělí:

8 – 15 hodin

Úterý:

8 – 15 hodin

Středa:

8 – 15 hodin

Čtvrtek:

8 – 15 hodin

Pátek:

8 – 15 hodin

Polední přestávka:

Po-Pá: 11:00 – 13:00 hodin

Podatelna:

Po-Pá: 08:00 – 15:00 hodin

Pokladna:

Po-Pá: 08:00 – 15:00 hodin

Nahlížení do spisu a doba pro styk s veřejností: 

Út a Čt: 08:00 – 15:00 hodin

GPS souřadnice:
50.0001269N
15.9513575E!