EXD 2/19 - 14.03.2019 v 10:00 hod.

Rod. domu a pozemky, k.ú. Dohalice, okr.: Hradec Králové

Nejnižší podání: 590 000 Kč     Jistota: 100 000 Kč  Dražební vyhláška    Znalecký posudek

Předmětem jsou nemovité věci zapsané na LV č. 203 ( stavební parcela č. 55/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 567 m2, jejíž součástí je stavba: Dohalice, č.p. 57, bydlení a stavební parcela č. 55/3 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 173 m2, na pozemku stojí stavba: bez čp/če, zem. stavba, bez LV) pro obec a k.ú. Dohalice, kraj Královehradecký a přísluš. Nemovitosti se nacházejí v obci Dohalice, místní části Dohaličky, v blízkosti kostela. Naproti přes silnici se nachází místní základní škola. Obec Dohalice je vzdálena od města Hradec Králové cca 15 km. Obcí prochází železniční trať a je zde železniční zastávka. Autobusové napojení provozuje několik dopravců. V obci jsou rozvody inženýrských sítí - elektro, voda, kanalizace a plyn. Součástí stavební parcely č. 55/1 je dům čp. 57. Tento dům tvoří uliční čáru. Za domem se nachází stavební parcela č. 55/3. Na tomto pozemku je základová deska s provedenými rozvody ležaté kanalizace. K zamýšlené stavbě nejsou dostupné žádně doklady. Nemovitost čp. 57 je napojena na veř. rozvod el. energie - v současné době odmontovaný elektroměr. V uliční zdi je skříň pro HUP - není plynoměr. Nepojení na obecní vodovod je ve sklepě. Ve sklepě se nachází vodárna. Objekt čp. 57 je přízemní, částečně podsklepený, v části je objekt dvou podlažní. V přízemí se nacházejí chodba, 2 místnosti jako prodejny, WC, schody do patra a do sklepa a chodby se vstupem do zadní části. V patře jsou chodba, 3 místnosti jako sklady, koupelna s WC a půda.

-více informací naleznete v přílohách .pdf

-tato dražba je dobrovolná a elektronická na portálu: www.e-drazby.cz