ED 03/23 - 12.04.2023 v 09:00 hod. 

Dražba pozemku st.pč. 332 v k.ú. Chlístov, okr.: Benešeov

Nejnižší podání: 800 000 Kč     Jistota: 500 000 Kč  

Dražební vyhláška    Znalecký posudek  Termín prohlídky

Předmětem dražby je pozemek st.p.č. 332 v k.ú. Chlístov, okr. Benešov

Známé vady předmětu dražby:

Vymezení vztahů s bioplynovou stanicí umístěnou na pozemku jež je předmětem dražby

Na pozemku p. č. st. 332 zapsaném na listu vlastnickém č. 423 vedeném pro okres Benešov, obec Chlístov, k.ú. Chlístov u Benešova se nachází rozestavěná stavba bioplynové stanice ve vlastnictví BP-energie a.s., K vodě 3200/3, Záběhlice, 10600 Praha 10, IČ 14172704. Umístění rozestavěné stavby bioplynové stanice na tomto pozemku není dostupných informací smluvně ošetřeno. Rovněž tak dle dostupných informací není smluvně ani jinak ošetřen přístup k pozemku p. č. st. 332 zapsanému na listu vlastnickém č. 423 vedeném pro okres Benešov, obec Chlístov, k.ú. Chlístov u Benešova

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz

Fotogalerie