ED 5/22 - 12.07.2022 v 09:00 hod.

Pozemky (zahrada a lesní), k.ú. Červený Potok, okr.: Ústí nad Orlicí

Nejnižší podání: 3 000 000 Kč     Jistota: 500 000 Kč  Dražební vyhláška  Znalecký posudek  LV

Pozemky se nacházejí na okraji obce při silnici obcí procházející. Dle územního plánu se nachází v ploše Bv - bydlení venkovského typu. Jedná se o pozemek mírně svažitý, bez staveb, s náletovým porostem různého druhu a stáří.

Parc. č. 2317 - zahrada s výměrou 311 m2

Parc. č. 2312 - lesní pozemek s výměrou 1497 m2

Parc. č. 2327 - lesní pozemek s výměrou 143 m2

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz

Fotogalerie