EX 1006/20 - 07.03.2023 v 09:00 hod. 

Rekreační stavba a zahrada, k.ú. Zubří, okr.: Vsetín

Nejnižší podání: 266 667 Kč     Jistota: 110 000 Kč  

Dražební vyhláška    Znalecký posudek  

Jedná se o přízemní, dřevěný, nepodsklepený objekt rodinné rekreace bez využitého

podkroví pod sedlovou a z části pultovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je

situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, odlehlé, stavebně

nesrostlé části města Zubří, v rámci zahrádkářské kolonie, jako samostatně stojící. Parkování je

možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace). Pozemky leží v rovinném až mírně

sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné

komunikaci, na pozemku p.č. 5452/4 - ostatní plocha a dále přes pozemek p.č. 5404 - ostatní

plocha, které jsou ve vlastnictví Města Zubří.

Dle sdělení vlastníka sousedního rekreačního objektu je v rámci zahrádkářské kolonie

rozveden společný vodovod s užitkovou vodou z nádrží na pozemku p.č. 3948/1. Dle informací

ČSÚ ve městě Zubří se nachází tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní

vodovod a plynové vedení.

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz

Fotogalerie