EX 1026/18 - 25.01.2022 v 09:00 hod.

1/2 Rod. domu a pozemky, k.ú. Čistá u Mladé Boleslavi, okr.: Mladá Boleslav

Nejnižší podání: 1 630 000 Kč     Jistota: 300 000 Kč  Dražební vyhláška    Znalecký posudek

Jedná se o zděný, částečně podsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími bez
využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný
do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, vnitřní části obce Čistá, v řadové zástavbě
jako samostatně stojící. Předmět se nachází na adrese: Čistá 99, 294 23 Čistá.
Parkování je možné ve vlastní garáži a na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém
terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci, na
pozemku p.č. 776 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Čistá, č.p. 195, 294 23 Čistá.
Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod a vlastní žumpu na vyvážení.
Dle sdělení v obci Čistá je dále možné napojení na plynové vedení (v komunikaci před
objektem).
Objekt dle sdělení účastnice místního šetření sestává ze 3 bytových jednotek o velikosti
3+1 (v I. a II. nadzemním podlaží uliční části objektu), 2+1 (v I. nadzemním podlaží dvorní části
objektu) a 3+1 (ve II. nadzemním podlaží dvorní části objektu) každá s kompletním sociálním
zařízením. Jednotka 3+1 v uliční části objektu má samostatný vstup, vodoměr i elektroměr.
Jednotky 2+1 a 3+1 ve dvorní části objektu mají společný vstup vodoměr i elektroměr. Žumpa
je pro všechny jednotky společná.

 

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz