EX 1171/16 - 23.07.2024 v 09:00 hod. 

1/3 Pozemku (zahrada), k.ú. Čtyřicet lánů, okr. Svitavy

Nejnižší podání: 172 000 Kč     Jistota: 100 000 Kč  Dražební vyhláška     Znalecký posudek

Jedná se o travnatý pozemek pravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako zahrada o výměře 960 m2. Pozemek je na severní a jižní straně ohraničený drátěným oplocením s ocelovými sloupky. Na travnatém pozemku se nachází fóliovník, porosty a dřevěná bouda. Pozemek je mírně svažitý. V době oceňování byl pozemek udržovaný a využívaný. K pozemku je přístup přes sousední pozemek parc. č. 1597/8, který je ve vlastnictví paní Hany Brázdové.

Přípojky IS cizího vlastníka jsou v dosahu.

V územním plánu je pozemek vedený jako plocha rekreace – plochy pro rodinnou rekreaci.

Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé.

Příslušenstvím nemovité věci je oplocení, fóliovník a dřevěná bouda. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Věcné břemeno průchodu s povinností k pozemku parc. č. 1597/7 ve prospěch pozemků parc. č. St. 1509 a parc. č. 1598/2.

Věcné břemeno zřídit, provozovat, opravovat, udržovat a provádět na součásti distribuční soustavy úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění s povinností k pozemku parc. č. 1597/7 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s.

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz

Fotogalerie: 195 EX 1171/16