EX 1177/08 - 19.10.2021 v 10:00 hod.

Rod. dům a pozemky, k.ú. Staré Pavlovice, okr.: Liberec

Nejnižší podání: 1 740 000 Kč     Jistota: 350 000 Kč  Dražební vyhláška    Znalecký posudek

Jedná se o přízemní, zděný, podsklepený rodinný dům s využitým podkrovím pod sedlovou
střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází
se v zastavěné, okrajové části města Liberec, v místní části Staré Pavlovice, v řadové zástavbě
jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Hrdinů 35/34, 460 01 Liberec
XII-Staré Pavlovice. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží ve sklonitém
terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na
pozemku p.č. 300 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Statutární město Liberec, nám. Dr. E.
Beneše 1/1, Liberec I-Staré Město, 46001 Liberec.
Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové
vedení.

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz

Fotogalerie