EX 1307/19 - 31.01.2023 v 09:00 hod. 

Bytová jednotka a spol. části v SJM , k.ú. Rakovník, okr.: Rakovník

Nejnižší podání: 2 506 666 Kč     Jistota: 1 000 000 Kč  

Dražební vyhláška    Znalecký posudek  

Jedná se o nemovité věci - jednotky č. 2084/18 v budově č.p. 2083, 2084,

příslušející k části obce Rakovník II, na pozemku p.č. St. 3303, včetně spoluvlastnického podílu

ke společným částem uvedeného domu a pozemku v rozsahu 610/10000, vše zapsané na listu

vlastnictví č. 8589 a listu vlastnictví č. 7960, vše v k.ú. Rakovník, obec Rakovník, okres

Rakovník, která se nachází ve III. nadzemním podlaží výše uvedeného panelového,

podsklepeného, typového, bytového domu celkem se třemi nadzemními podlažími. Objekt

není vybaven žádným výtahem. Objekt je situován v zastavěné části města, a to na ulici

Družstevní. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a

plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 3761/1 a

dále přes pozemek p.č. 2920/1, které jsou ve vlastnictví Města Rakovník. Parkování je možné

na veřejné komunikaci před objektem a na veřejném parkovišti u objektu. Dle místního šetření

a dle dostupných údajů byl objekt pravděpodobně původně postaven před více jak 35-ti lety.

V roce 1998 byla provedena rekonstrukce stoupaček. V roce 2000 byla provedena

modernizace domovní kotelny. V roce 2012 bylo provedeno zateplení objektu kontaktním

zateplovacím systémem a byla provedena výměna původních oken za nová včetně parapetů.

Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 2+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální

zázemí (koupelna, WC) je dle sdělení povinného situováno v původním prefabrikovaném

umakartovém bytovém jádru. Vytápění jednotky je ústřední se společným plynovým kotlem

pro bytový dům. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako

průměrná.

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz

Fotogalerie