EX 1339/12 - 14.09.2021 v 09:00 hod. - !!!ODROČENO NA NEURČITO!!!

1/2 Pozemku par.č. 147/5 a 1/4 Pozemku par.č. 37/3 se stavbou Rod. domu,

k.ú. Černilov, okr.: Hradec Králové

Nejnižší podání: 733 333 Kč     Jistota: 150 000 Kč  Dražební vyhláška    Znalecký posudek

                                                                                    Usn. o odročení

Rodinný dům č. p. 164 součástí parc. č. st. 37/7

Objekt nebyl zpřístupněn. Dle obhlídky zvenčí je užíván, běžně udržován.

Stáří odhaduji cca 100 let s provedenou nástavbou z 30. let min. st..

Rodinný dům řešený jako řadový koncový, nepodsklepený, se dvěma nadzemními podlažími a šikmou střechou. Dle sdělení SÚ objekt obsahuje dvě bytové jednotky. Konstrukce tradičně zděná zastřešená v části valbovou a v části sedlovou střechou s mírným sklonem bez možnosti zřízení podkroví s krytinou skládanou z tašek, klempířské prvky z PZ plechu kompletní, část oken vyměněna za plastová, ostatní výplně dřevěné, venkovní omítka vápenocementová hladká s nátěrem. Objekt patrně napojen na veřejné inženýrské sítě v obci.

Zastavěná plocha rodinného domu 110 m2

Užitná plocha domu 170 m2

Pozemky

Parc. č. st. 37/3, zastavěná plocha a nádvoří s výměrou 152 m2, která je převážně zastavěná stavbou rodinného domu a parc. č. 147/5, zahrada s výměrou 101 m2, která tvoří jednotný celek s rodinným domem a umožňuje přístup do domu ze západní strany.

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz

Fotogalerie