EX 1427/08 - 29.11.2022 v 09:00 hod. 

1/6 Pozemku parc. č. 389/2 součástí je stavba (garáž), k.ú. Spořice, okr.: Chomutov

Nejnižší podání: 21 333 Kč     Jistota: 10 000 Kč  

Dražební vyhláška    Znalecký posudek  

Jedná se o přízemní, zděnou, nepodsklepenou garáž pod pultovou střechou krytou

standardní krytinou. Objekt je situovaný v zastavěné, vnitřní části obce Spořice, v řadě za uliční

zástavbou rodinných domů, jako samostatně stojící. Pozemek leží v rovinném terénu a je

přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 423/1 - ostatní plocha, který je ve

vlastnictví: Obec Spořice, Lipová 201, 431 01 Spořice a dále přes pozemek p.č. 389/1 -

zastavěná plocha a nádvoří, který je ve vlastnictví jiného subjektu - soukromé osoby (přístup

není po právní stránce zajištěn).

Dle informací ČSÚ v obci Spořice se nacházejí tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod,

plynové vedení a hloubková kanalizace.

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz

Fotogalerie