EX 1480/19 - 29.06.2021 v 09:00 hod.

1/2 Pozemků v SJM, k.ú. Staré Hamry 2, okr.: Frýdek Místek 

Nejnižší podání: 50 000 Kč     Jistota: 5 000 Kč  Dražební vyhláška    Znalecký posudek

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem
sestávající z pozemku p.č. 852/2 - zahrada a pozemku p.č. 855/8 - trvalý travní porost, vše v
k.ú. Staré Hamry 2, obec Ostravice, okres Frýdek-Místek, které jsou situovány v okrajové,
zastavěné části obce Ostravice. Pozemky jsou situovány v rovinném až mírně sklonitém terénu
a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po nezpevněné, veřejné komunikaci na pozemku
p.č. 855/1 - trvalý travní porost, který je ve vlastnictví: Obec Ostravice, č.p. 577, 739 14
Ostravice, kdy skutečný přístup je navíc přes pozemek p.č. 855/9 - trvalý travní porost, který je
ve vlastnictví jiného subjektu (skutečný přístup není po právní stránce zajištěn). Teoretický
přístup je možný po výše uvedené komunikaci na pozemku p.č. 855/1.
Dle informací ČSÚ v obci Ostravice je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro,
hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení.
Dle platného územního plánu obce Ostravice jsou pozemky zahrnuty v plochách jako: „SP -
plochy smíšené obytné - bydlení a podnikání“
Informace získány z WWW stránek obce Ostravice.

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz

Fotogalerie