EX 1514/17 - 31.08.2021 v 09:00 hod. 

1/9 Rod. domu a pozemky, k.ú. Zaječice u Chrudimi , okr.: Chrudim

Nejnižší podání: 148 148 Kč     Jistota: 40 000 Kč  Dražební vyhláška    Znalecký posudek

Rodinný dům č. p. 181 součástí parc. č. st. 205

Samostatně stojící rodinný dům s jedním nadzemním podlažím a obytným podkrovím, obdélníkového půdorysu s přistavěnou verandou. Konstrukce zděná, střecha šikmá sedlová s polovalbou a vikýřem, krytina vyměněna za betonovou skládanou, krov dřevěný, klempířské prvky z Pz plechu, okna dřevěná špaletová, venkovní omítka břízolitová.

V oplocení je umístěn pilíř HUP, dům dle obhlídky je na plyn napojen, elektřina přivedena vzdušným vedením, parně napojen na veřejný vodovod.

Objekt nebyl zpřístupněn, dle obhlídky zvenčí není objekt užíván. Stáří odhaduji cca 70 let, bez viditelných závad, údržba mírně zanedbaná.

Zákres staveb v KN neodpovídá skutečnosti, společně s rodinným domem pod oplocením je užíván obecní pozemek, na kterém jsou umístěny vedlejší stavby skladů a dřevníků, bez významného vlivu na cenu obvyklou.

Zastavěná plocha rodinného domu ( odměřeno z KN ) 90 m2

Užitná plocha domu ( odhadnutá jako cca 70% zastavěné plochy podlaží) 100 m2

Pozemky

Parc. č. 205, zastavěná plocha a nádvoří s výměrou 158 m2 a parc. č. 366/16, ostatní plocha s výměrou 309 m2. Pozemky jsou převážně zastavěny rodinným domem s vedlejšími stavbami, při severní hranici ukončené příkrým srázem .

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz

Fotogalerie