EX 154/18 - 19.10.2021 v 09:00 hod.

Rod. dům a pozemky, k.ú. Radoškov, okr.: Brno-venkov

Nejnižší podání: 800 000 Kč     Jistota: 100 000 Kč  Dražební vyhláška    Znalecký posudek

Jedná se o samostatně stojící zděný rodinný dům obsahující přízemí a částečné patro, zastřešena je

sedlovou střechou s polovalbou. Dle sdělení povinného je v domě byt 3+1 s příslušenstvím, ve

kterém povinný bydlí. Vytápění domu je údajně ústřední s kotlem na tuhá paliva, dům je dle sdělení

užíván od 60. let minulého století.

Na pozemku ve funkčním celku s domem byla nalezena zděná kolna nacházející se u jihovýchodní

hranice a dřevěná kolna u severozápadní hranice. Zděná kolna i dřevěná kolna pocházejí dle sdělení

ze 70. let minulého století.

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz