EX 1611/14 - 15.06.2021 v 09:00 hod. 

1/2 Rekreačního objektu a pozemku, k.ú. Tehov u Říčan , okr.: Praha-východ

Nejnižší podání: 193 333 Kč     Jistota: 60 000 Kč  Dražební vyhláška    Znalecký posudek

Jedná se o přízemní, dřevěný, pravděpodobně nepodsklepený objekt rodinné rekreace pod
sedlovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Objekt je situovaný do
půdorysného tvaru čtverce, nachází se v odlehlé, chatové části obce Tehov, v řadové zástavbě
jako samostatně stojící. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně
sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné nezpevněné
komunikaci, na pozemku p.č. 1064/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Tehov,
Panská 107, 251 01 Tehov.
Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro. Dle informací ČSÚ se v obci Tehov nachází
tyto inženýrské sítě: hloubková kanalizace, obecní vodovod.

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz

Fotogalerie