EX 162/21 - 05.10.2021 v 09:00 hod. 

1/6 Rod. domu a 1/3 pozemku, k.ú. Nebušice , okr.: Praha 6

Nejnižší podání: 3 240 000 Kč     Jistota: 600 000 Kč  Dražební vyhláška    Znalecký posudek

Jedná se o zděný, podsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími pod
stanovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do nepravidelného
tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Praha, v místní části Nebušice v řadové
zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: K Lažance 471, 164
00 Praha-Nebušice. Parkování je možné ve vlastní garáži. Pozemky leží v mírně sklonitém
terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na
pozemku p.č. 1235 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Hlavní město Praha, Mariánské
náměstí 2/2, Staré Město, 110 00 Praha 1.
Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové
vedení.

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz

Fotogalerie