EX 1630/10 - 01.02.2022 v 09:00 hod.

Chata, k.ú. Rybáře, okr.: Karlovy Vary

Nejnižší podání: 40 000 Kč     Jistota: 15 000 Kč  Dražební vyhláška    Znalecký posudek

Předmět se nachází v městské části Růžový vrch (katastrální území Rybáře). Předmětem je objekt individuální rekreace - zahrádkářská chata bez č.p./č.e. Nachází se v zahrádkářské osadě I, pozemky v zahrádkářské osadě jsou ve vlastnictví Statutární města Karlovy Vary. Osada situována severozápadním okraji Růžového vrchu, u okraje panelákové sídliště a areálu krematoria.

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz

Fotogalerie