EX 1648/08 - 14.06.2022 v 09:00 hod.

1/2 Rod. domu v SJM, k.ú. Čelákovice, okr.: Praha - východ

Nejnižší podání: 1 266 667 Kč     Jistota: 500 000 Kč  Dražební vyhláška    Znalecký posudek

Jedná se o přízemní, pravděpodobně zděný, rodinný dům bez využitého podkroví pod

sedlovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Objekt je situovaný do

nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části města Čelákovice, v řadové

zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Křižíkova 293/4, 250

88 Čelákovice. Parkování je možné na pozemku u objektu. Objekt je situován v rovinném

terénu s přístupem po veřejné, zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 1788 - ostatní plocha a

dále přes pozemek p.č. St. 1779 - zastavěná plocha a nádvoří, které jsou ve vlastnictví: Město

Čelákovice, náměstí 5. května 1/11, 250 88 Čelákovice

Dle informací ČSÚ ve městě Čelákovice se nacházejí tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková

kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení.

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz

Fotogalerie