EX 178/21 - 12.10.2021 v 09:00 hod.

Pozemky (ovocné sady), k.ú. Horní Slivno , okr.: Mladá Boleslav

Nejnižší podání: 98 000 Kč     Jistota: 25 000 Kč  Dražební vyhláška    Znalecký posudek

Jedná se o ocenění nemovitých věcí sestávající z pozemku p.č. 404/3 - ovocný sad a
pozemku p.č. 404/6 - ovocný sad, vše v k.ú. Horní Slivno, obec Horní Slivno, okres Mladá
Boleslav, které jsou situovány v jižní, odlehlé části katastrálního území. Pozemky jsou
situovány ve sklonitém terénu s přístupem přes nezpevněné pozemky. Na částech pozemků se
nachází náletové dřeviny plevelného charakteru a ovocné stromoví.

-tato dražba je elektronická na portále: www.e-drazby.cz

Fotogalerie