EX 1831/08 - 13.07.2021 v 09:00 hod.

Pozemky v SJM, k.ú. Petrašovice, okr.: Liberec

Nejnižší podání: 172 500 Kč     Jistota: 50 000 Kč  Dražební vyhláška    Znalecký posudek

Pozemky se nachází mimo souvisle zastavěnou část obce Bílá, v katastrálním území Petrašovice, nedaleko centra, v lokalitě s obytnou zástavbou rodinnými případně rekreačními domy venkovského typu. Pozemky tvoří jeden funkční celek, jsou mírně svažité, neudržované s náletovými dřevinami.

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz

Fotogalerie