EX 1919/04 - 10.01.2023 v 09:00 hod. 

Zem. stavba v SJM, k.ú. Vitice, okr.: Kolín

Nejnižší podání: 1 100 000 Kč     Jistota: 500 000 Kč  

Dražební vyhláška    Znalecký posudek  

Jedná se o nemovité věcí - objektu bez čp/čem, zem. stav, na pozemku p.č. St.

158/1 (LV č. 10002) a pozemku p.č. St. 158/2 (LV č. 10001) a objektu bez čp/če, zem. stav, na

pozemku p.č. St. 167/1 (LV č. 1443) a p.č. St. 167/2 (LV č. 10002), vše v k.ú. Vitice, obec Vitice,

okres Kolín.Dle sdělení účastníka místního šetření a informací ČSÚ se v obci Vitice nachází tyto IS:

elektro, hloubková kanalizace a obecní vodovod.

I) Objekt bez čp/če - zem. stav, na pozemku p.č. St. 158/1 (LV č. 10002) a na

pozemku p.č. St. 158/2 (LV č. 10001) - „administrativní část s dílnou a skladem“

Jedná se o přízemní, zděný objekt se sedlovou a pultovou střechou krytou z části vlnitým

eternitem a z části plechovou krytinou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru.

Objekt sestává z administratiních prostor, dílny a skladu. Přesná vnitřní dispozice objektu

nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn

Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle

odborného odhadu zpracovatele přes 40 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt

pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v

posledních letech zřejmě značně zanedbaná. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni

ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších

stavebních úprav).

II) Objekt bez čp/če - zem. stav, na pozemku p.č. St. 158/1 (LV č. 10002) - „ sklad“

Jedná se o přízemní objekt smíšené konstrukces pultovou střechou krytou plechovou

krytinou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka.

Objekt sestává z prostoru skladu.Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle

odborného odhadu zpracovatele přes 40 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt

pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v

posledních letech zřejmě značně zanedbaná. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni

ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších

stavebních úprav).

III) Objekt bez čp/če - zem. stav, na pozemku p.č. St. 167/1 (LV č. 1443) a na

pozemku p.č. St. 167/2 (LV č. 10002) - „sklad“

Jedná se o přízemní objekt ocelové a zděné konstrukce se sedlovou střechou bez krytiny

(pouze prkna). Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka.

Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným

předmět ocenění zpřístupněn.Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle

odborného odhadu zpracovatele přes 40 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt

pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v

posledních letech zřejmě značně zanedbaná. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni

ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších

stavebních úprav).

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz

Fotogalerie