EX 1994/19 - 13.09.2022 v 09:00 hod.

1/3 Rod. domu a pozemků, k.ú. Vrchoslavice, okr.: Prostějov

Nejnižší podání: 120 000 Kč     Jistota: 70 000 Kč  Dražební vyhláška    Znalecký posudek

Jedná se o přízemní rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou

střechou krytou taškou betonovou. Objekt je pravděpodobně situovaný do nepravidelného

tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Vrchoslavice, v řadové zástavbě jako řadový

vnitřní. Předmět ocenění se nachází na adrese: Vrchoslavice 63, 798 27 Vrchoslavice.

Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace). Pozemky leží v

rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné

komunikaci, na pozemku p.č. 787/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví České republiky a

dále přes nezpevněný pozemek p.č. 586 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec

Vrchoslavice, č.p. 100, 798 27 Vrchoslavice. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti

cca 10 m od předmětu ocenění.

Objekt je napojen na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a

plynové vedení.

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz

Fotogalerie