EX 2090/18 - 21.06.2022 v 09:00 hod.

1/2 Pozemku St. 5573 součástí je stavba garáže, k.ú. a okr.: Jablonec nad Nisou

Nejnižší podání: 353 334 Kč     Jistota: 200 000 Kč  Dražební vyhláška    Znalecký posudek

                                                                                                                       Znalec sdělení

Jedná se o přízemní, zděnou, podsklepenou dvojgaráž (horní a spodní) pod mírnou

pultovou střechou krytou standardní krytinou. Objekt je situovaný v zastavěné, okrajové části

města Jablonec nad Nisou, v řadové zástavbě jako řadový vnitřní. Pozemek leží ve sklonitém

terénu a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 666/16 - ostatní

plocha a dále přes nezpevněné pozemky p.č. 673/2 - ostatní plocha a p.č. 792/1 - ostatní

plocha, které jsou ve vlastnictví: Statutární město Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí

3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 12

m od horní garáže a cca 44 m od spodní garáže.

Dle informací ČSÚ ve městě Jablonec nad Nisou se nacházejí tyto inženýrské sítě: elektro,

obecní vodovod, plynové vedení a hloubková kanalizace.

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz

Fotogalerie