EX 2142/10 - 27.12.2021 v 09:00 hod.

1/28 pozemku p.č. 318/2 - zastavěná plocha součástí je stavba: 

Strašnice, č.p. 3358 garáž, k.ú. Strašnice, okr.: Praha

Nejnižší podání: 236 667 Kč     Jistota: 170 000 Kč 

Dražební vyhláška - termín  Dražební vyhláška  Znalecký posudek

Jedná se o přízemní, betonový, nepodsklepený objekt garáže s plochou střechou krytou

standardní krytinou. Objekt je situovaný v zastavěné, vnitřní části města Praha, v řadové

zástavbě jako řadový vnitřní. Pozemek leží v mírně sklonitém terénu a je přístupný po veřejné,

zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 4471/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Hlavní

město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00 Praha 1 a dále po zpevněné

komunikaci na pozemku p.č. 317/11 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví jiného subjektu a

dle sdělení pracovníka Úřadu městské části Praha 10, pana Ing. Daniela Čecha, považuje

silniční správní úřad tento pozemek jako soukromý - rozptylovou plochu před garážemi

(přístup není po právní stránce zajištěn).

Dle informací ČSÚ je ve městě Praha možnost napojení na tyto inženýrské sítě: elektro,

obecní vodovod, plynové vedení a hloubková kanalizace.

Dle dostupných podkladů a dle místního šetření bylo zjištěno, že ideálnímu

spoluvlastnickému podílu ve výši 1/28 přísluší užívání jednoho garážového stání.

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz

Fotogalerie