EX 225/16 - 08.08.2023 v 10:00 hod. 

1/3 Pozemku (zahrada), k.ú. Lukavec u Hořic, okr.: Jičín

Nejnižší podání: 73 333 Kč     Jistota: 30 000 Kč  

Dražební vyhláška    Znalecký posudek  

Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/3 k nemovité věci -

pozemku p.č. 255/7 - zahrada, v k.ú. Lukavec u Hořic, obec Lukavec u Hořic, okres Jičín,

který je situován v okrajové, zastavěné části obce Lukavec u Hořic. Pozemek je situován

v mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č.

747/3 - ostatní plocha a dále přes nezpevněný pozemek p.č. 748 - ostatní plocha, které jsou ve

vlastnictví nebo v podílovém vlastnictví obce Lukavec u Hořic.

Dle informací ČSÚ se v obci Lukavec u Hořic nachází tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková

kanalizace, obecní vodovod.

Dle platného územního plánu obce Lukavec u Hořic je pozemek zahrnut v plochách jako:

„SV - plochy smíšené obytné - venkovské“.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství pozemku, které je tvořeno těmito

venkovními úpravami:

- oplocení - drátěné pletivo na betonových sloupcích

- kovová vrata s drátěným pletivem

- zahradní jezírko

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz

Fotogalerie