EX 2289/19 - 17.01.2022 v 09:00 hod. 

1/18 Pozemků 2777/29,2899/11 , k.ú. Klobouky u Brna, okr.: Břeclav

Nejnižší podání: 7 333 Kč     Jistota: 3 000 Kč  

Dražební vyhláška    Znalecký posudek  

Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/18 k nemovitým věcem

sestávající z pozemku p.č. 2777/29 - vodní plocha a pozemku p.č. 2899/11 - orná půda, vše v

k.ú. Klobouky u Brna, obec Klobouky u Brna, okres Břeclav, které jsou situovány v odlehlé,

západní části katastrálního území, tvoří jednotný funkční celek s přístupem po nezpevněných

pozemcích. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části

pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz

Fotogalerie