EX 2470/08 - 16.04.2024 v 08:00 hod. - !!!SKONČENO UHRAZENO!!!

Objekt pro rod. rekreaci a pozemek, k.ú. Stará Libavá, okr.: Olomouc

Nejnižší podání: 810 000 Kč     Jistota: 300 000 Kč  

Dražební vyhláška    Znalecký posudek  Usn. o skončení

Jedná se o přízemní, částečně podsklepený objekt ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví

pod sedlovou střechou s polovalbami krytou eternitovými šablonami a plechovou krytinou. Objekt

je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, odlehlé části obce Norberčany, v

místní části s názvem Stará Libavá, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se

nachází na adrese: Stará Libavá 42, 793 05 Norberčany - Stará Libavá. Parkování je možné na

vlastním pozemku. Pozemek leží v rovinném terénu a je přístupný po veřejné zpevněné

komunikaci, na pozemku p.č. 1126 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Olomouckého kraje a

dále po veřejné nezpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 1112/19 - ostatní plocha, který je ve

vlastnictví obce Norberčany. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 15 m od

předmětu ocenění.

Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod a žumpu.

Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 3+1 s kompletním sociálním zařízením.

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz

Fotogalerie: 195 EX 2470/08