EX 270/21 - 26.10.2021 v 09:00 hod.

1/3 Bytové jednotky, k.ú. Jílové u Praha, okr.: Praha - západ

Nejnižší podání: 850 000 Kč     Jistota: 180 000 Kč  Dražební vyhláška    Znalecký posudek

Jedná se o ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/3 nemovité věci - jednotky

č. 464/9 v budově č.p. 462, 463, 464, příslušející k části obce Jílové u Prahy, na pozemku p.č.

St. 1408, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku

v rozsahu 8103/236026, vše zapsané na listu vlastnictví č. 2415 a listu vlastnictví č. 2310, vše v

k.ú. Jílové u Prahy, obec Jílové u Prahy, okres Praha-západ, která se nachází ve III. nadzemním podlaží

výše uvedeného panelového, podsklepeného, typového, bytového domu celkem se

čtyřmi nadzemními podlažími. Objekt není vybaven žádným výtahem. Objekt je situován v

zastavěné části města, a to na ulici Holíkova. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný

vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné

zpevněné komunikace na pozemku p.č. 747/46 a dále přes pozemek p.č. 747/12, které jsou ve

vlastnictví Města Jílové u Prahy. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem.

Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt pravděpodobně původně postaven

před více jak 35-ti lety. V roce 2002 byla provedena rekonstrukce stoupaček a výměna

původních oken za nová. V roce 2007 bylo provedeno zateplení objektu kontaktním

zateplovacím systémem a byla provedena výměna střešní krytiny.

Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 3+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální

zázemí (koupelna, WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění jednotky je ústřední se

společným plynovým kotlem pro BD. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni

ocenění uvažována jako průměrná.

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz

Fotogalerie