EX 421/23-56 "A" - 25.06.2024 v 09:00 hod. 

Soubor pozemků "A", k.ú. Nedašov, okr.: Zlín

Nejnižší podání: 59 187 Kč     Jistota: 40 000 Kč  Dražební vyhláška     Znalecký posudek

Soubor A:

Jedná se o pozemky p.č. 2495, 2497/2, 2500/4, 2525/2, 2469/6. Všechny tyto pozemky se nachází v extravilánu obce v blízkosti domu č.p. 141. Ačkoliv pozemky p.č. 2497/2 a p.č. 2500/2 jsou zapsány jako ostatní plocha se způsobem využití ostatní plocha, ve skutečnosti jsou stejně jako ostatní v tomto souboru oceňované pozemky kryty travnatým porostem. Pozemek p.č. 2500/4 je zapsán jako zahrada a nachází se nad RD č.p. 141, pozemky p.č. 2525/2 a p.č. 2495 jsou zapsány jako trvalý travní porost.

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz

Fotogalerie: 195 EX 421/23-56 "A"