EX 421/23-57 "B" - 25.06.2024 v 11:00 hod. 

Soubor pozemků "B", k.ú. Nedašov, okr.: Zlín

Nejnižší podání: 105 210 Kč     Jistota: 70 000 Kč  Dražební vyhláška     Znalecký posudek

SOUBOR "B"

Jedná se o pozemky p.č. 3600/71 a 650/63. Oba tyto pozemky se nachází v extravilánu obce v části zvané Na Kopanicách. Pozemky jsou součástí velké louky, jsou zapsány jako trvalý travní porost a takto jsou i užívány. Pozemky jsou bez porostů.

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz

Fotogalerie: 195 EX 421/23-57 "B"