EX 427/21-78 - 28.02.2023 v 09:00 hod. 

1/10 Pozemků, k.ú. Ostrov nad Oslavou, okr.: Žďár nad Sázavou

Nejnižší podání: 28 000 Kč     Jistota: 15 000 Kč  

Dražební vyhláška    Znalecký posudek  

Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/10 k nemovitým věcem

sestávající z pozemku p.č. 37/1 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 37/2 - trvalý travní porost,

pozemku p.č. 229 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 316 - trvalý travní porost, pozemku p.č.

317 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 318 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 803 - trvalý

travní porost, pozemku p.č. 861 - orná půda, pozemku p.č. 1017/9 - orná půda, pozemku p.č.

1035/23 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 1311 - orná půda, pozemku p.č. 1326 - orná

půda, pozemku p.č. 1408 - orná půda, pozemku p.č. 1637 - orná půda, pozemku p.č. 1816 -

orná půda, pozemku p.č. 1817 - orná půda, pozemku p.č. 1841/3 - trvalý travní porost a

pozemku p.č. 1868/65 - orná půda, vše na LV č. 784, vše v k.ú. Ostrov nad Oslavou, obec

Ostrov nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou.

Pozemky p.č. 37/1 a p.č. 37/2 jsou situovány v okrajové části zastavěného území obce a

netvoří jednotný funkční celek s přístupem po nezpevněných pozemcích. Pozemky jsou

zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemků se nachází

náletové dřeviny plevelného charakteru.

Pozemek p.č. 229 se nachází v okrajové části zastavěného území obce s přístupem po

nezpevněných pozemcích. Pozemek je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských

honů. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.

Pozemky p.č. 316, p.č. 317 a p.č. 318 jsou situovány v okrajové části zastavěného území

obce a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po nezpevněných pozemcích. Pozemky jsou

zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemků se nachází

náletové dřeviny plevelného charakteru.

Pozemek p.č. 803 se nachází v jižní části katastrálního území s přístupem po nezpevněných

pozemcích. Pozemek je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských honů. Na části

pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.

Pozemek p.č. 861 je situován v odlehlé jihovýchodní části katastrálního území s přístupem

po nezpevněných pozemcích. Pozemek je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských

honů. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.

Pozemek p.č. 1017/9 se nachází v odlehlé jihozápadní části katastrálního území s přístupem

po nezpevněných pozemcích. Pozemek je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských

honů.

Pozemek p.č. 1035/23 je situován v odlehlé jihozápadní části katastrálního území s

přístupem po nezpevněných pozemcích. Pozemek je zemědělsky obděláván a je součástí

zemědělských honů. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.

Pozemek p.č. 1311 se nachází v odlehlé západní části katastrálního území s přístupem po

nezpevněných pozemcích. Pozemek je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských

honů.

Pozemek p.č. 1326 je situován v odlehlé západní části katastrálního území s přístupem po

nezpevněných pozemcích. Pozemek je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských

honů.

Pozemek p.č. 1408 se nachází v západní části katastrálního území s přístupem po veřejné

nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 2201 - ostatní plocha a přes pozemek p.č. 1471 -

ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Městys Ostrov nad Oslavou, č.p. 246, 594 45 Ostrov

nad Oslavou. Pozemek je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských honů.

Pozemek p.č. 1637 se nachází v odlehlé severozápadní části katastrálního území s

přístupem po veřejné nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 2206/6 - ostatní plocha, který

je ve vlastnictví: Městys Ostrov nad Oslavou, č.p. 246, 594 45 Ostrov nad Oslavou. Pozemek je

zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských honů. Na části pozemku se nachází

náletové dřeviny plevelného charakteru.

Pozemky p.č. 1816 a p.č. 1817 jsou situovány v severozápadní části katastrálního území a

tvoří jednotný funkční celek s přístupem po nezpevněných pozemcích. Pozemky jsou

zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů.

Pozemky p.č. 1841/3 a p.č. 1868/65 se nachází v odlehlé, severní části katastrálního území

a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po nezpevněných pozemcích. Pozemky jsou

zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemků se nachází

náletové dřeviny plevelného charakteru.

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz

Fotogalerie