EX 427/21 - 23.08.2022 v 09:00 hod.

1/10 Stavby a pozemků, k.ú. Ostrov nad Oslavou , okr.: Žďár nad Sázavou

Nejnižší podání: 52 667 Kč     Jistota: 30 000 Kč  Dražební vyhláška    Znalecký posudek

Jedná se o podsklepený objekt ze smíšeného zdiva se dvěma nadzemními podlažími bez

využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou z části taškou pálenou a z části taškou

betonovou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné,

okrajové části obce Ostrov nad Oslavou, v řadové zástavbě jako řadový krajní. Předmět

ocenění se nachází na adrese: Ostrov nad Oslavou 55, 594 45 Ostrov nad Oslavou. Parkování je

možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace). Pozemky leží v mírně sklonitém

terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na

pozemku p.č. 2183/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57,

586 01 Jihlava.

Dle informací ČSÚ se v obci Ostrov nad Oslavou nachází tyto inženýrské sítě: elektro,

obecní vodovod, hloubková kanalizace a plynové vedení.

Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 2+1 s podstandardním sociálním

zařízením.

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz

Fotogalerie