EX 521/17 - 04.10.2022 v 09:00 hod.

1/24 Pozemků, k.ú. Suchá Loz , okr.: Uherské Hradiště

Nejnižší podání: 4 133 Kč     Jistota: 2 000 Kč  Dražební vyhláška    Znalecký posudek

Pozemky se nacházejí mimo zastavěnou část obce, na samotě. K lesním pozemkům je možný přístup po živičné komunikaci. Na lesních pozemcích p.č. 2630 a č. 2631 jsou mladé porosty cca 30 roků smrk a borovice. Tyto porosty v současné době nemají hospodářský význam. Na parcele č. 2749/1 se nachází mladý nálet buku, břízy. Tento lesní porost není veden v lesním hospodářském plánu jako lesní porost. Hospodářský význam porostu je velmi malý, z hlediska těžby.

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz

Fotogalerie