EX 57/24 - 18.06.2024 v 09:00 hod. 

Rod dům,pozemky a přísluš., k.ú. Meziměstí, okr. Náchod

Nejnižší podání: 1 533 333 Kč     Jistota: 300 000 Kč  Dražební vyhláška     Znalecký posudek

Jedná se o zděný, částečně podsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími

bez využitého podkroví pod mansardovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je

situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části města Meziměstí,

jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Školní 240, 549 81

Meziměstí. Parkování je možné ve vlastní garáži. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu,

tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku

p.č. 188/47 - ostatní plocha a po veřejné nezpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 188/50 -

ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví města Meziměstí.

Dle sdělení účastníka místního šetření a informací ČSÚ se městě Meziměstí nachází tyto

IS: elektro, obecní vodovod, hloubkovaá kanalizace, plynové vedení.

Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 3+1 s kompletním sociálním zařízením.

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz

Fotogalerie: 195 EX 57/24