EX 658/07 - 19.07.2022 v 09:00 hod.

7/8 Pozemku parc. č. 2271/50, k.ú. Lipence, okr.: Praha 5

Nejnižší podání: 48 000 Kč     Jistota: 30 000 Kč  Dražební vyhláška    Znalecký posudek

Předmětem je podíl pozemku o velikosti 7/8 na nemovitosti zapsané na LV č. 1088 (pozemek - parcela č. 2271/50 - orná půda) pro obec Praha a katastrální území Lipence a příslušenství.

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz

Fotogalerie