EX 752/19 - 30.07.2024 v 09:00 hod. 

1/2 Pozemku., k.ú. Starý Kolín, okr. Kolín

Nejnižší podání: 50 000 Kč     Jistota: 10 000 Kč  Dražební vyhláška     Znalecký posudek

Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 k nemovitým věcem
sestávající z pozemku p.č. 2387 - orná půda o výměře 4.346 m2, v k.ú. Starý Kolín, obec Starý
Kolín, okres Kolín, který je situován v odlehlé, východní části katastrálního územ s přístupem
po veřejné nezpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 2663 - ostatní plocha, který je ve
vlastnictví obce

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz

Fotogalerie: 195 EX 752/19