EX 831/21 - 21.01.2023 v 09:00 hod. 

1/2 Rod. domu a pozemek, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, okr.: Vsetín

Nejnižší podání: 1 226 667 Kč     Jistota: 650 000 Kč  

Dražební vyhláška    Znalecký posudek  

Jedná se o rodinný dům ze smíšeného zdiva se dvěma nadzemními podlažími pod sedlovou

střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka,

nachází se v zastavěné, centrální části města Rožnov pod Radhoštěm, v řadové zástavbě jako

řadový koncový. Předmět ocenění se nachází na adrese: Masarykovo náměstí 137, 756 61

Rožnov pod Radhoštěm. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (parkoviště).

Pozemek leží v rovinném terénu a je přístupný po veřejné zpevněné komunikaci, na

pozemcích p.č. 3564/1 - ostatní plocha, p.č. 3564/3 - ostatní plocha, p.č. 3564/74 - ostatní

plocha a p.č. 1543/7 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Město Rožnov pod Radhoštěm,

Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm.

Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a

plynové vedení.

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz

Fotogalerie