EX 875/17 - 22.06.2021 v 09:00 hod.

1/5 Pozemku (orná půda), k.ú. Moravský Žižkov, okr.: Břeclav

Nejnižší podání: 10 667 Kč     Jistota: 4 000 Kč  Dražební vyhláška    Znalecký posudek

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/5 nemovité věci - pozemku

p.č. 1546/209 - orná půda, v k.ú. Moravský Žižkov, obec Moravský Žižkov, okres Břeclav, který

je situován ve východní části katastrálního území s přístupem přes nezpevněné pozemky.

Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů.

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz

Fotogalerie