EX 996/18 - 10.08.2021 v 09:00 hod. - !!!ODROČENO NA NEURČITO!!!

Dřevěný objekt a pozemek, k.ú. Velvěty, okr.: Teplice

Nejnižší podání: 340 000 Kč     Jistota: 100 000 Kč  Dražební vyhláška    Znalecký posudek

                                                                                      Opravné Usn.         Usn. o nekonání

Jedná se o dřevěný nepodsklepený objekt (v části se dvěma nadzemními podlažími) pod

pultovou střechou krytou plechovou krytinou, standardní povlakovou krytinou IPA a onduline.

Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové, části obce

Rtyně nad Bílinou, v místní části Velvěty, jako samostatně stojící. Parkování je možné na

veřejném negarantovaném místě. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný

funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 623/1 -

ostatní plocha, přes pozemek p.č. 590/1 - ostatní plocha a pozemek p.č. 416/1 - ostatní

plocha, které jsou ve vlastnictví: Obec Rtyně nad Bílinou, č. p. 34, 417 62 Rtyně nad Bílinou.

Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro, studnu (na pozemku jiného vlastníka), vlastní

žumpu. Dle informací ČSÚ se v obci Rtyně nad Bílinou nachází tyto inženýrské sítě: obecní

vodovod, plynové vedení.

Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 2+kk s podstandardním sociálním

zařízením.

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz