EXD 5/21 - 26.07.2021 v 08:00 hod. - !!!ODROČENO NA NEURČITO!!!

Rod. dům a pozemky, k.ú. Nový Bydžov , okr.: Hradec Králové

Nejnižší podání: 2 630 667 Kč     Jistota: 1 800 000 Kč  Dražební vyhláška    Znalecký posudek

                                                                                          Usn. o odročení

Jedná se o rodinný dům čp. 1757 postavený na stavebních parcelách č. parc. 1085 a č. parc. 3560

na které navazuje zahrada č. parc. 1026/5 a tvoří s nimi jeden funkční celek. Pozemky se stavbou se

nacházejí v ulici Jana Nerudy v obci a katastrálním území Nový Bydžov. Přístup k nemovitosti je

po zpevněné komunikaci místního významu. V dané lokalitě jsou vybudovány veškeré inženýrské

sítě a tyto jsou na pozemek zavedeny. Nemovitost se nachází v původní rezidenční zástavbě

rodinných domů. RD čp. 1757 je pravou částí dvojdomku.

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz

Fotogalerie