EXD 7/22 - 14.09.2022 v 09:00 hod.

Pozemky určené k zástavbě, k.ú. Červený potok , okr.: Ústí nad Orlicí

Nejnižší podání: 2 850 000 Kč     Jistota: 500 000 Kč  Dražební vyhláška    Znalecký posudek

Předmětem dražby jsou pozemkové parcely v k.ú. Červený Potok o celkové rozloze 1951 m2 tvořící funkční celek, dle územního plánu zastavitelné objekty bydlení venkovského typu. Pozemky se nacházejí na okraji stávající zástavby u silnice č. II/312 z Králík do Hanušovic. Část pozemku (jihovýchodní roh) o rozloze cca 143 m2 je od ostatních parcel oddělena bezejmenným vodním tokem (potokem) protékajícím mezi pozemky.

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz

Fotogalerie