EX 1052/17 - 20.11.2018 v 09:00 hod.

Rod. dům a pozemek, k.ú. Svatá Kateřina u Svatého Mikuláše, okr.: Kutná Hora

Nejnižší podání: 793 333 Kč     Jistota: 100 000 Kč  Dražební vyhláška    Znalecký posudek

Jedná se o přízemní, pravděpodobně nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou s polovalbou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné okrajové části obce Svatý Mikuláš, v místní části Svatá Kateřina, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Parkování je možné na vlastním pozemku. Dle informací ČSÚ v obci Svatý Mikuláš je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro a plynové vedení.

-více informací naleznete v přílohách .pdf

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz

Fotogalerie