EX 1084/14 - 16.10.2019 v 09:00 hod. 

Členský podíl v byt. družstvu (právo užívat byt č.10) , k.ú. Trněný Újezd u Zákolan,okr.: Kladno

Nejnižší podání: 846 667 Kč     Jistota: 100 000 Kč  Dražební vyhláška    Znalecký posudek

Jedná se o členské právo a povinnosti člena Bytového družstva Zákolany 9, 273 28 Zákolany, IČO: 24714003, s právem užívání družstevního bytu č. 10, v budově č.p. 9, příslušející k části obce Zákolany, na pozemku p.č. St. 48, zapsané na listu vlastnictví č. 485, vše v k.ú. Trněný Újezd u Zákolan, obec Zákolany, okr. Kladno, který se nachází ve III. nadzemním podlaží výše uvedeného zděného, nepodsklepeného, bytového domu celkem se třemi nadzemními podlažími. Objekt není vybaven žádným výtahem. Objekt je situován v zastavěné části obce Zákolany. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace.Parkování je možné ne veřejné komunikaci před objektem. V roce 2011 byla provedena rekonstrukce střešní krytiny včetně komínového tělesa a dále byla provedena výměna původních oken za nové plastová zdvojená. V roce 2012 byla nově provedena elektroinstalace ve společných prostorách a hromosvod. Družstevní byt je dispozičně řešen jako 3+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí ( koupelna, WC ) je uvažováno jako standardní. Vytápění jednotky je uvažováno jako ústřední. Celkově stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná.

-více informací naleznete v přílohách .pdf

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz

Fotogalerie