EX 1148/18-46 - 31.05.2019 v 07:30 hod. 

Zemědělské stavby a pozemky, k.ú. České Lhotice, okr.: Chrudim

Nejnižší podání: 1 272 000 Kč     Jistota: 950 000 Kč  Dražební vyhláška    Znalecký posudek

                                                                                      Usnesení opravné     Usnesení termín

Jedná se o zemědělský areál nacházející se v okrajové části Českých Lhotic. Součástí stavební parcely č. 109 je stavba odchovny prasnic. V části objektu je instalována technologie ekologických pelet. Převážná část objektu slouží v současné době jako odchovna prasat. Půdní prostor slouží jako sklad slámy. Objekt byl postaven před cca 40 lety. Stav je úměrný stáří. Součástí stavební parcely č. 115 je stavba odchovny prasnic. Přední část je zděná, nachází se v ní sociální zařízení, sklady a prostor upravený pro opravy mechanizace. Prostřední část objektu má stěny z dřevěných sendvičových panelů a zadní část je opět zděná. Ke štítu objektu směrem k silnici byl proveden přístřešek pro uložení mechanizace. Tento přístřešek není v mapách zakreslen. Nepodařilo se zjistit, zda byl kolaudován. Jedná se o vedlejší stavbu - součást pozemku. Každý objekt je napojen na vlastní jímku na vyvážení. Přívod vody je do objektu na stavební parcele č. 115.

-více informací naleznete v přílohách .pdf

Fotogalerie

<< 1 | 2