EX 1148/18-47 - 31.05.2019 v 08:00 hod. 

Zemědělské pozemky parc. č. 142,145,274,275, k.ú. České Lhotice, okr.: Chrudim

Nejnižší podání: 292 000 Kč     Jistota: 200 000 Kč  Dražební vyhláška    Znalecký posudek

                                                                                   Usnesení opravné     Usnesení termín

Jedná se o zemědělské pozemky, které se nacházejí severně od Českých Lhotic, cca 300 m od zemědělského střediska, k osadě Kopáčov. Na parcelách č. 275 a na části č. 274 se nacházejí náletové trvalé porosty.

-více informací naleznete v přílohách .pdf

Fotogalerie