EX 1148/18-48 - 31.05.2019 v 08:30 hod. 

Zemědělské pozemky, k.ú. Podlišťany, okr.: Chrudim

Nejnižší podání: 786 000 Kč     Jistota: 580 000 Kč  Dražební vyhláška    Znalecký posudek

                                                                                   Usnesení opravné     Usnesení termín

Jedná se o převážně zemědělské pozemky nacházející se v lokalitě od osady Ochoz směrem k fotovoltaiské elektrárně, která se nachází od Obořic. Na lesním pozemku jsou pouze náletové dřeviny.

-více informací naleznete v přílohách .pdf 

Fotogalerie