EX 1148/18-50 - 31.05.2019 v 09:30 hod. 

Pozemek - jiná plocha parc. č. 452/16, k.ú. Úhřetice, okr.: Chrudim

Nejnižší podání: 475 200 Kč     Jistota: 350 000 Kč  Dražební vyhláška    Znalecký posudek

                                                                                   Usnesení opravné     Usnesení termín

Jedná se o pozemek okolo stavební parcely č. 274, jejíž součástí je stavba rodinného domu čp.129 (stavby na pozemku nejsou součástí dražby). Na pozemku jsou vedlejší stavby a venkovní úpravy ( přípojky, zpevněné plochy, oplocení apod.), které byly postaveny současně s RD a tvoří příslušenství k tomuto pozemku.

-více informací naleznete v přílohách .pdf

Fotogalerie