EX 1183/20 - 25.05.2021 v 09:00 hod.

1/2 Pozemků (orná půda), k.ú. Ořechov, okr.: Brno - venkov

Nejnižší podání: 240 000 Kč     Jistota: 80 000 Kč  Dražební vyhláška    Znalecký posudek

Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 k nemovitým věcem

sestávající z pozemku p.č. 6402 - orná půda a pozemku p.č. 6512 - orná půda, vše v k.ú.

Ořechov, obec Ořechov, okres Brno-venkov.

Pozemek p.č. 6402 je situován v západní části katastrálního území s přístupem po

nezpevněné komunikaci. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských

honů.

Pozemek p.č. 6512 je situován v jihozápadní části katastrálního území s přístupem po

nezpevněné komunikaci. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských

honů.

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz

Fotogalerie