EX 1189/07 - 20.12.2018 v 10:00 hod.

1/3 Rod. domu a pozemky, k.ú. Běruničky, okr.: Nymburk

Nejnižší podání: 255 000 Kč     Jistota: 50 000 Kč  Dražební vyhláška    Znalecký posudek

Jedná se o zděný, přízemní, nepodsklepený rodinný dům bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka a je situovaný v zástavbě, okrajové části obce Běrunice, v místní části Běruničky, v řádové zástavbě jako samostatně stojící. Parkování je možné ve vlastní garáži nebo na vlastním pozemku. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 209/2 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví obce Běrunice. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, plyn, vlastní studnu. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 3+1 s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení spoluvlastníka z roku 1937. V průběhu životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých životností, které mají částečný vliv na celkové prodloužení životnosti objektu. V roce 2009 byla vyměněna střešní krytina, částečná výměna oken za plastová a byla provedena oprava fasádních omítek. Údržbu lze hodnotit jako dobrou. Na zadní části rodinného domu navazuje objekt bývalých chlévů se sedlovou střechou krytou taškou pálenou a zděná přízemní garáž se sedlovou střechou krytou taškou pálenou. V zadní části pozemku je situována zděná stodola se sedlovou střechou krytou taškou pálenou, na tuto navazují 4 objekty kůlen s pultovou a sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Vlevo od rod. domu, je situován objekt bývalých chlévů a suché WC. Na pozemku p.č. St. 5/2 je situováno torzo stavby bez čp/če - jiná st. ( pouze část svislých konstrukcí).

-více informací naleznete v přílohách .pdf

-tato dražba je elektronická prostřednictvím portálu: www.e-drazby.cz

Fotogalerie