EX 1313/05 - 31.10.2018 ve 13:00 hod.

Objekt rod. rekr., k.ú. Hradišťko pod Medníkem, okr.: Praha - západ

Nejnižší podání: 90 000 Kč     Jistota: 60 000 Kč  Dražební vyhláška    Znalecký posudek

Jedná se o přízemní, dřevěný, nepodsklepený objekt rodinné rekreace pod pultovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v okrajové části obce Hradištko, v chatové oblasti jako samostatně stojící. Přístup k objektu je po nezpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 94/2 - trvalý travní porost a přes pozemek p.č. 96/1 - lesní pozemek, který je ve vlastnictví jiného subjektu. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 320 m od objektu. Dle informací ČSÚ v obci Hradištko je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod.

-více informací naleznete v přílohách .pdf

-tato dražba je elektronická prostřednictvím portálu: www.e-drazby.cz

Fotogalerie